Silver Rocket

Čtvrtek 28. 6. 2018 - Praha - Altenburg 1964

OTK · B4 · Tim Remis (USA)

30 LET OTK