Silver Rocket

PALMA - Starý duch

(SRR 97 / MMM 13) MP3 / 10"+MP3

PALMA - Starý duch

Nadechni se - a řekni to. Řekni to! Není to tak jednoduchý, viď? Palma to ale dokázala a Starý duch se mění na nový obzory. Z popela vstává budoucnost a nám je nesmírnou ctí, že můžeme s údivem sledovat ten tajemnej proces. Poslouchejte, co mají ženy na srdci. Je to důležitý. Nejdůležitější.

SRR 97 / MMM 13 10"+MP3 250,-
SRR 97 / MMM 13 MP3 100,-