Silver Rocket

"Tak jo, balím si krosnu a vyrážím. Prostě mizím pryč..."

ÚV SRR 20. 12. 2022

"Tohle je krása. Opravdová krása. Sedm příběhů a dvacet minut nádherného vyprávění. Korespondence má neuvěřitelnou sílu, tichou a klidnou. Každý příběh je neskutečně upřímný, milý a skutečný. Přitom tak strašně křehký a jemný. Jakmile se rozezní první tóny, svět venku přestává existovat. Není nic jiného. Všechno se vzdaluje a vytrácí, obrysy blednou. Během pár vteřin seš pryč a touláš se snovými krajinami. A ani v nejmenším nemyslíš na návrat..." TADY je čerstvá recenze na "Korespondenci" od Ariho & Indiho.