Silver Rocket

UNKILLED WORKER před WHITNEY K

ÚV SRR 7. 9. 2023

Unkilled Worker vystupuje živě po více než třech letech (včetně Covid ticha) po vydání Prisoner's Dilemma/Contusion Unit jako support Whitney K na jeho evropském turné. O Whitney K se říká, „objevil se nový hlas, hlas vytesaný z dubů minulosti, ale s naléhavostí stromků tlačícího se lesní půdou“. O UKW se stale říká „nikam vás nezve“. Koncert je v úterý 12. září v Meetfactory, lístky jsou třeba tady.