Silver Rocket

Vzpurná Praha 4. - 6. října

Aran 25. 9. 2019

V Praze rostou nájmy dvakrát rychleji než mzdy, ceny nemovitostí se šplhají do astronomických částek a město po třiceti letech privatizací není schopné nabídnout k nedostupnému tržnímu bydlení alternativu. V médiích přitom od developerů a ekonomů z velkých bank posloucháme, že za krizi bydlení může jen pomalá výstavba a lidé, kteří by rádi mluvili do toho, co jim vyroste za okny. Zdaleka méně se mluví o tom, že nové byty jsou určeny především bohatým investorům a nová výstavba často naopak zvyšuje ceny bydlení v okolí a ze čtvrti vyhání nízkopříjmové obyvatele.

Nové vedení města sice tvrdilo, že jeho vzorem je Vídeň, kde je dostupnost bydlení zajištěna silnými regulacemi, ale navrhovaná podoba nového metropolitního plánu hraje naopak podle not volného trhu. Jak přitom taková písnička zní, zažívají ti z nás, jimž raketově rostou nájmy, či ti, jejichž domy zaplavilo AirBnB a místo fungujícího sousedství kolem sebe mají bujarý hostel.

Chceme město, které se nebude podřizovat zisku těch nejbohatších, ale budeme ho moci spoluutvářet podle našich potřeb. Zkušenosti z Prahy i zahraničí ukazují, že o to musíme usilovat sami, protože nikdo jiný to za nás neudělá. V rámci Vzpurné Prahy chceme hledat společné příčiny nedostupného bydlení, bezohledného developmentu i turismu utrženého ze řetězu, ale také společné odpovědi na ně. Kromě přednášek, procházek, filmů a zkušeností ze zahraničí chceme dát prostor hlavně vzájemnému seznamování, výměně zkušeností a budování koalic za demokratické a dostupné město.

Přijďte s námi tvořit budoucnost Prahy!