Silver Rocket

Mi len out de money an noh mi inna wan jam

Bourek 4. 5. 2006


I and I a go make record dem.
Já a já deme dělat desku.


Look like piece of shit, braa.
Vypadá to jako hovno, bratře.


Memba mi haffi lef Chewsday.
Nezapomeň, v úterý už musím bejt pryč.


Cu ya!
Čum na to!


Chi Chi Man or Rastaman?
Buzna nebo našinec?


Burn the people dem, Babylon.
Svět by měl být lepší (metaforicky).