Silver Rocket

DĚTI DEŠTĚ - Tyto alba

(SRR 67) MP3 / LP+MP3

DĚTI DEŠTĚ - Tyto alba

Úpornost, sveřepost, vzdor - to všechno se zračí ve tvářích burlaků, když tvrdošíjně vlečou svojí loď proti proudu. Srdce bubnuje v ostrým rytmu, krev ve spáncích hučí víc než zbustrovaná basa, šlachy napjatý a rty praskající jak struny kytar. Ale kam to v těch vyprahlejch končinách dotáhli? To je otázka deště, ne času...

SRR 67 MP3 100,-