Silver Rocket

DĚTI DEŠTĚ - Tyto alba

(SRR 67) MP3 / LP+MP3

DĚTI DEŠTĚ - Tyto alba

Úpornost, sveřepost, vzdor - to všechno se zračí ve tvářích burlaků, když tvrdošíjně vlečou svojí loď proti proudu. Srdce bubnuje v ostrým rytmu, krev ve spáncích hučí víc než zbustrovaná basa, šlachy napjatý a rty praskající jak struny kytar. Ale kam to v těch vyprahlejch končinách dotáhli? To je otázka deště, ne času...

SRR 67 LP+MP3 250,-
SRR 67 MP3 100,-
SRR 67 [LP-MP3] 150,-
  1. Die Grosse Schlagerbox
  2. Test locus
  3. Fetisof ► (6.3 MB)
  4. Afaed fegis
  5. Last supper
  6. Morda ► (6.6 MB)
  7. Paseka
  8. Tětiva
  9. Herodion
  10. Tětiva light