Silver Rocket

Kopřivnice - Galerie Galaxie (objekt č.107 v Městském parku)

Koncerty - archiv

Středa 25. 4. 2018 - Aby Wolf (USA) · Smash Scarlett
Neděle 29. 4. 2018 - Děti mezi reprákama
Středa 2. 5. 2018 - Caudal (CA / IE / CO) · Panenské plameny
Sobota 26. 5. 2018 - Himalayan Dalai Lama