Silver Rocket

"Nikdy nezapomenu na to, když Obits hráli na Točníku v roce 2013. To byla magie."

Aran 10. 6. 2019

"Zdá se, že hudba hraje v evropské společnosti trochu jinou roli než je tomu ve státech. U nás je hudba komoditou a všichni si bolestně uvědomujeme, jak neprofitabilní byznys provozujeme. V Evropě je hudba vnímána víc jako součást kultury, není tolik upozaděná oproti ostatním odvětvím umění. Takže i ten náš titěrný záchvěv činnosti je tu brán za určitou kulturní hodnotu." Rozhovor Banána se Savak najdeš TADY.